Händelsen är anmäld.

Händelsen är anmäld. Foto. Stock Abode

Sov på jobbet – skulle vaka över brukare

Händelsen anmäls till Ivo

MALMÖ. En avlösare somnade vid sitt nattpass hos en brukare. Nu gör funktionsstödsnämnden en anmälan enligt lex Sarah till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Brukaren har en vaken avlösare under nattid på grund av andningshjälp. En anhörig till brukaren har vid kontroll upptäckt att avlösaren sov. Det inträffade är att bedöma som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, menar funktionsstödsnämnden och gör en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Avlösaren har avslutat sitt uppdrag. En utredning har också inletts för att förhindra att liknande händelser uppstår igen.

Publicerad 13 March 2019 00:00