Foto: Mrkommun

På gång: Skärpta krav för föreningar i Malmö

Ska anamma demokratiska värderingar

MALMÖ. Kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen förtydligar hur Malmö stad ska säkerställa att bidrag endast utgår till de föreningsaktiviteter som uppfyller kraven om demokratiska värderingar. Detta sedan SD lagt fram ett återremissyrkande med stöd av Moderaterna och Centerpartiet.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Idag har varje bidragsutbetalande nämnd ansvar för att följa upp beviljade bidrag. I uppföljningen ingår att den verksamhet som beviljats bidrag ska lämna redovisning av innehållet i sin verksamhet. Nämnden ska inhämta tillräcklig information för att säkerställa att den verksamhet som det beviljats bidrag för har genomförts.

Nämnden ska vidare, då den fått kännedom och /eller indikationer om att en verksamhet inte följer Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor, undersöka informationens relevans och sanningshalt. Stickprovskontroller kan förekomma. Rapportering av uppföljningen ska löpande ske till respektive bidragsgivande nämnd och på uppmaning av kommunstyrelsen, utifrån dess uppdrag i ledning, samordning och uppsikt.

Publicerad 10 March 2019 00:00