Foto: Malmö stadsarkiv

Om kvinnliga strumpfabriksarbetare i reklamen

MALMÖ. Malmö strumpfabrik var från starten 1926 en högteknologisk industri vars reklam både speglade samtiden och framtidsdrömmar. Roger Johansson från Malmö universitet berättar i ett föredrag på ABF Mosaiken om att i denna reklam möter man både manliga normer i synen på kvinnan och en fascination för den moderna strumpfabrikens maskiner. Fabriken var också platsen för kvalificerat och slitsamt kvinnoarbete och stolta yrkesarbeterskor.

Föredraget, som är gratis, hålls den 28 februari, klockan 18.30– 19.30 på Porslinsgatan 3. Det är ett samarrangemang mellan ABF Malmö och Arbetarhistoriska seminariet.

Publicerad 17 February 2019 00:00