Barnmorskan Magdalena Austrell är kritisk till hur nätverksjättarna censurerade en informationsfilm om kondomanvändning.

Barnmorskan Magdalena Austrell är kritisk till hur nätverksjättarna censurerade en informationsfilm om kondomanvändning. Foto: Privat

Film om kondomanvändning stoppades: "Kyskhetsnorm påverkar oss i Sverige"

"Olämplig" på sociala medier

LIMHAMN.

En informationsfilm från Umo om hur man trär på en kondom stoppades på sociala medier. Barnmorskan Magdalena Austrell från Limhamn, som själv jobbar på en ungdomsmottagning, är kritisk. "Facebook, Instagram och Snapchat censurerar utifrån de sexuella normer och värderingar som finns i USA. Där anses inte unga behöva sex- och samlevnadsundervisning på det sätt som förespråkas i Sverige."

Av
Markus Celander

I fjol studerade Magdalena Austrell sexologi på Malmö universitet. Hennes uppsats utgår från hur Umos informationsfilm ”Hur sätter man på en kondom” hanterades av de amerikanska nätverksjättarna.

– De amerikanska rådande sexuella värderingarna med en uttalad kyskhetsnorm påverkar oss i Sverige, trots att vi har andra sexuella värderingar, på grund av att våra sociala medier har sin ursprungsbas i USA.

I filmen syns hur två händer trär på en kondom på en dildo. Planen var att sprida den via sociala medier men Facebook, Instagram och Snapchat släppte inte igenom informationsfilmen överhuvudtaget och på Youtube sattes en åldersgräns på 18 år.

– De ansåg att filmen var olämplig. Det är nästan som att unga skall skyddas från sex- och samlevnadsupplysning, tankegångar snarlika dem som fanns i Sverige under 1950-talet – ”väck inte den björn som sover”. Men utbildning om preventivmedel och sex ökar inte den sexuella aktiviteten.

Vad är problemet med att de tog bort filmen?

– Fler och fler ungdomar söker sin information på nätet. Att då sprida en enkel och korrekt informationsfilm om hur en kondom används är ett bra komplement till övrig information. Det är viktigt att få information om kondomer innan samlagsdebuten. I Sverige är den sexuella myndighetsåldern 15 år och medianåldern för sexdebut tillsammans med partner är 16 år.

I sin uppsats gjorde Magdalena Austrell en enkät på på Bergaskolan i Limhamn, Sandeplanskolan i Höllviken och Sätoftaskolan i Höör.

– Sex och samlevnad ska ingå som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplanerna i skolan. Jag ville ta reda på i vilken ålder som undervisande personal i mitt närområde i årskurserna 6-9 tycker att det är lämpligt att elever informeras om hur en kondom används.

Resultatet från enkäterna visade att lärarna hade full koll på när det är lämpligt att ta upp ämnet, berättar Magdalena Austrell.

Foto: Mostphotos

– Den informationen bör ges under årskurs 7, enligt medianen av svaren av alla enkäter. Då är ungdomarna cirka 13–14 år gamla. Sammanfattningsvis är det viktigt att ungdomar har fått information om kondomer innan samlagsdebuten. För att ungdomar i praktiken skall ha säkrare sex krävs det inte bara praktiska erfarenheter utan även teoretiska.

FAKTA. Umo är en webbplats som riktar sig till ungdomar mellan 12-25 år. Där finns information om bland annat sex, relationer, kroppen, psykisk ohälsa, alkohol och droger samt självkänsla. Alla landsting och regioner står bakom UMO.

Publicerad 11 February 2019 11:55