En vision av framtidens Limhamn?

En vision av framtidens Limhamn? Bild: Sweco

Så kan Limhamn räddas undan havet – och få ännu fler bostäder

Framtidsvision: markhöjning i fiskehamnen och bostäder på skyddsmur längs Strandgatan

LIMHAMN. En bostadsbebyggd skyddsvall med kombinerad gång- och cykelväg längs Strandgatan och en landhöjning mitt emot av fiskehamnen och hoddeområdet är ett par av de visionsförslag som nyligen lades fram för politikerna i stadsbyggnadsnämnden. "Det här lär låta kontroversiellt för många men det är ett sätt att kombinera framtida skyddsbehov med att skapa nya värden", säger Tor Fossum, miljöstrateg på stadsbyggnadskontoret.

Av
Markus Celander

Havsnivån väntas stiga, konstaterar Tor Fossum.

– Men hur snabbt och hur mycket är det ingen som vet. Vad vi däremot vet är att gamla hamnen och marken öster om Strandgatan ligger lågt.

I fjol gav kommunfullmäktige i uppdrag till berörda förvaltningar att skissa på Malmö som framtida kuststad. Tor Fossum betonar att förslagen han visade stadsbyggnadsnämnden är visioner framtagna av konsultföretaget Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret.

– Se det som ett inspel. Vi sätter frågeställningen på kartan – vilka värden har vi, och hur räddar vi dem?

Han antar att en del limhamnare kan reagera över ytterligare förtätning i och med bebyggelsen på skyddsvallen som skulle sträcka sig längs Strandgatan. Och hoddeägarna kanske inte är så förtjusta i att deras hoddor måste flyttas när marken där ska höjas.

– Markhöjningen i hamnen skulle bli etapp 2, vilket för övrigt gäller även för bostadsbegyggelse på vallen. Det första som görs skulle vara själva byggandet av vallen. Vad man har tänkt på med den här visionen är hur vi kan skapa nya värden. I stället för att bara stänga havet ute med hinder av olika slag så tar vi chansen att skapa nya attraktiva miljöer. Alternativet för till exempel hoddorna blir ju att valla eller mura in dem, och hur trevligt är det? Och vad gäller nybyggnationen så krävs det att det säljs byggrätter för att få ekonomi i projektet.

Där båtarna idag ligger uppdragna på ömse sidor av Bryggövägen tänker man sig ett grönare område – båtar ligger kvar, men där finns även friluftsstugor. Det har även diskuterats att det grävs en kanal tvärs igenom, något som inte bara skulle se trevligt ut, utan även ge praktiska fördelar, menar Tor Fossum.

– Vattnet som ligger mellan småbåtshamnen och Strandgatan är inte särskilt fräscht och där kan lukta mycket av rutten tång. Kanalen kan innebära en bättre cirkulation av vattnet där.

"Vattnet som ligger mellan småbåtshamnen och Strandgatan är inte särskilt fräscht"

Men mycket återstår, upprepar Tor Fossum.

– Vem betalar? Vem har ansvaret? Som sagt, det här är bara visioner och ett första steg mot framtiden.

Publicerad 10 February 2019 08:00