Toftanäs våtmark har förfallit de senaste 20 åren.

Toftanäs våtmark har förfallit de senaste 20 åren. Foto: Privat

En av Sveriges första öppna dagvattenlösningar ska bli mer tillgänglig för allmänheten

Toftanäs våtmark restaureras

MALMÖ.

Toftanäs våtmark, vid Toftanäsvägen, var en av landets första öppna dagvattenlösningar och blev snart ett viktigt tillhåll för fåglar. Anläggningen har dock skötts dåligt de senaste 20 åren och ska nu restaureras.

Restaureringen av Toftanäs våtmark, som anlades i slutet av 1980-talet, drivs av VA Syd och fastighets- och gatukontoret. Enligt Andreas Schmidt, ekolog på Malmö stad, var anläggningen ett ambitiöst projekt.

– Det var ett av Sveriges första öppna dagvattenlösningar och det utformades för att gynna biologisk mångfald utöver dess uppgift att ta hand om dagvatten och ta upp näring och föroreningar som läckt ut från kringliggande jordbruk och verksamheter.

Arbetet kommer att pågå vintertid fram till 2021. Av hänsyn till djur och växter så kan arbetet inte utföras under sommaren.

– Anläggningen blev snart en viktig fågellokal och bland annat mindre strandpipare häckade där när anläggningen var ny. Sedan mitten av 1990-talet så har anläggningen tyvärr skötts dåligt och den är nu i stort behov av restaurering.

Därför håller anläggningen nu på att muddras och vattnets väg röjs åter igen fram. De intilliggande ängarna restaureras och träd och buskar som är särskilt viktiga för naturvården röjs fram. Anläggningen designas också om så att den blir lättare att sköta framöver för att förhindra att historien upprepar sig.

– I samband med restaureringen kommer området också att göras mer tillgängligt för allmänheten så att de boende där kan få uppleva de naturvärden som förhoppningsvis snart återkommer till området.

Publicerad 09 February 2019 06:00