Foto: Creative Commons/Jorchr

”Vintrie behöver aktiviteter för barn och ungdomar”

Av
Markus Celander

VINTRIE. Många barnfamiljer flyttar till Vintrie men där finns inga faciliteter för utomhusaktiviteter i närmiljön för barn och ungdomar. På Medborgarinitiativet ger en Vintriebo exempel sådana som kan tillföras området, som basketkorgar, fotbollsplan, en stor klätterställning och en cykelkarusell.

”Vi saknar möjligheter till att lokalt i närområdet kunna göra något gemensamt. Vi vill inte hamna i en situation där brist på möjligheter och aktiviteter bidrar till ett destruktivt beteende”, skriver förslagsställaren.

Denne vill att Vintrieborna tar fram ett förslag till Malmö stad, och att kommunen stödjer utvecklingen av närområdet ”… så att även våra ungdomar i åldern 6–12 år kan få en fin närmiljö. Förslagen skall föregås med en hög delaktighet av de ungdomar som bor i Vintrie”.

Förslaget kan undertecknas på Malmö stads hemsida till och med den 25 maj. Får det minst 100 underskrifter tas det upp i berörd nämnd.

Fotnot. Vintrie är en växande liten by söder om Hyllie. Idag har den cirka 900 invånare.

Publicerad 08 February 2019 12:12