Fotot är taget i ett annat sammanhang.

Fotot är taget i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Granne: Förskola låter barn sitta för länge

Skolinspektionen ska utreda förskolan

MALMÖ.

En granne till en förskola uppger att hon under ett års tid sett anställda låta barn sitta i barnstol länge och att en medarbetare "inte är snäll mot barnen". Detta enligt en anmälan till kommunen, som nu lämnat ärendet vidare till Skolinspektionen.

Förskoleförvaltningen blev kontaktad av en person, som är granne med en fristående förskola. Personen, som vill vara anonym, uppger att personalen låtit barnen sitta i barnstolen länge och en i personalen inte är snäll mot barnen. Grannen uppger att hon aldrig varit med om en sådan förskola tidigare.

– De följer inte läroplanens regler, man ska låta barnen leka, man ska kunna sysselsätta barnen utan att låta dem sitta i stolen för länge, uppger grannen enligt anmälan.

Det här har pågått under ett års tid, men grannen har inte haft tid att anmäla. Hon tror att spontana besök från förskoleförvaltningen hade varit bra. Men eftersom det är Skolinspektionen som har tillsyn över sådant som rör kränkande behandling har Malmö stad lämnat över ärendet till dem.

Nu inleder Skolinspektionen en utredning och kräver huvudmannen på svar.

Publicerad 07 February 2019 06:30