Ambitionen är att projeket ska bli permanent och att alla skolor på sikt ska genomsökas.

Ambitionen är att projeket ska bli permanent och att alla skolor på sikt ska genomsökas. Foto: Ritzau/ Scanpix

Narkotikahundar ska söka genom kommunens skolor

"Vi vill inte få in droger på skolan"

MALMÖ.

I pilotprojektet Drogfri skola ska narkotikahundar söka genom Malmös kommunala skolor. Syftet är att förhindra att droger förekommer på skolor.

– Polisen har sagt att det blir ett sök i månaden så fram till sommaren rör det sig om fem gymnasieskolor och fem grundskolor med årskurs 6-9. Men vi kommer inte att gå ut med vilka skolor det är eller när, säger Jonas Törnebladh, säkerhetsamordnare vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Pilotprojektet , som är ett samarbete mellan Malmö stad och polisen, pågår under vårterminen och innebär att ett antal skolor ska sökas genom av narkotikahundar efter lektionstid. Skolorna har själva valt att vara med och det behöver inte finnas några misstankar om att det finns droger på skolan.

– Vi vill inte få in droger på skolan. Det är olagligt att använda, köpa och sälja narkotika och det skapar också en otrygg miljö. Det drog igång ett liknande projekt i Götene kommun för två år sedan som verkade riktigt bra och vi vill ligga i framkant, säger Paul Nilsson, polis vid lokalpolisområde Malmö Norr och ansvarig inom polisen för pilotprojektet.

Om hundarna markerar att det finns eller har funnits narkotika inom skolans område inleds en förundersökning. Vid en sådan har polisen rätt att öppna låsta utrymmen där hunden markerat. Om eleven inte är straffmyndig kontaktas vårdnadshavare och socialtjänsten.

Förhoppningen är att projektet ska bli permanent och att alla skolor på sikt ska genomsökas.

– Vi börjar i lite mindre skala för att känna av och se vilka resurser som behövs. Tanken är att utöka och vi vill göra det så bra som möjligt. Syftet är brottsförebyggande och avskräckande, säger Paul Nilsson.

Drogfri skola sker inom ramen för den samverkan som kallas skola-socialtjänst-polis-fritid, SSPF. Jonas Törnebladh säger att pilotprojektet mötts av positiva reaktioner.

– Många skolor är glada över att ökat samarbete med polisen i de här frågorna. Det är ett erbjudande som skolor kan hoppa på och är ett komplement till annat arbete som pågår på skolorna, säger han.

Publicerad 20 January 2019 00:00