Maria Dahlberg tar pulsen. Oregelbunden puls kan vara förmaksflimmer.

Maria Dahlberg tar pulsen. Oregelbunden puls kan vara förmaksflimmer. Foto: Markus Celander

Med förmaksflimmer i fokus

Limhamns vårdcentral letar "tyst flimmer" för att förebygga stroke

LIMHAMN.

På Limhamns vårdcentral letar personalen på infektionsmottagningen sedan en månads tid aktivt efter förmaksflimmer hos patienter över 65 år – oavsett vad dessa söker hjälp för.
– Vi är nog ganska unika inom primärvården med vår flimmermottagning, jag vet ingen annan vårdcentral i Skåne som har någon, säger ansvarig sjuksköterska Maria Dahlberg.

Av
Markus Celander

På Limhamns vårdcentral tar personalen på infektionsmottagningen pulsen på alla patienter där som är över 65 år. De letar efter ”tyst flimmer”, förklarar Maria Dahlberg.

– En tredjedel av patienterna vet inte om att de har förmaksflimmer eftersom de inte känner några symptom.

Oregelbunden puls kan vara tecken på förmaksflimmer, vilket ökar risken för stroke. Det är viktigt att flimret upptäcks tidigt så att till exempel blodproppsförebyggande medicin kan sättas in.

På Limhamns vårdcentral har man även infört ett ”strukturerat patientmottagande” avseende förmaksflimmer – något som enligt internationella studier visat sig minska både dödligheten och hjärt-kärlrelaterade sjukhusinläggningar i denna patientgrupp.

– Det innebär att vi standardiserat hanterandet av till exempel vilka prover och undersökningar som ska göras när förmaksflimmer upptäcks. Nyupptäckt förmaksflimmer kunde tidigare hanteras på olika sätt beroende på vilken läkare som hade hand om patienten, säger Maria Dahlberg.

Det strukturerade arbetssättet inkluderar även att uppföljningen fastställts – patienter får prata med Maria Dahlberg om vad de själva kan göra i form av livsstilsändringar, och om funderingar kring den omställning det innebär att plötsligt börja ta blodförtunnande medicin.

– Särskilt för patienter som känner sig friska och inte märkt av några symptom kan det bli omvälvande. Det är viktigt att informera dem om vikten av att de tar sin medicin och vad de kan göra för livsstilsförändringar för att må så bra som möjligt med sitt flimmer. Det kan också vara lugnande för dem att de får veta att de kan ringa mig om de känner oro, att de har mig som kontaktperson.

Fotnot. Under våren kommer sökandet efter tyst flimmer även att göras på distriktssköterskemottagningarna på Limhamns vårdcentral.

FAKTA. Förmaksflimmer gör att hjärtat slår oregelbundet och inte kan pumpa runt blodet i kroppen på ett effektivt sätt vilket medför en ökad risk för stroke (blodpropp i hjärnan). Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och man beräknar att omkring 6 000 personer i Sverige insjuknar varje år.

Publicerad 20 January 2019 00:00