Det skulle finnas många fördelar med gemensamma kylskåp, menar Malmöbon.

Det skulle finnas många fördelar med gemensamma kylskåp, menar Malmöbon. Foto: Mostphotos

Förslag på gemensamma kylskåp för att minska matsvinnet

"Gemsamma kylskåp finns i London"

MALMÖ. En Malmöbo föreslår gemensamma kylskåp i ett medborgarförslag på Malmöinitiativet. De skulle bidra till att minska matsvinnet.

Så här skriver personen: ”Jag tycker det ska finnas chans för dem som inte har tillgång till mat att få det. Det finns delar i London där det finns just gemensamma kylskåp där vem som helst kan komma in och lägga mat samt vem som helst kan ta mat därifrån, måste inte bara var hemlösa. Det viktigt att inte bara slänga sin mat utan använda den även om du inte har användning av det själv. Men det är inte många som inte vet vad dem ska gör med sin mat. Därför tycker jag att detta vore ett jättebra förslag”.

Om förslaget får fler än 100 röster tas det upp i berörd nämnd. Det går att rösta på förslaget till den 13 juli.

Publicerad 19 January 2019 07:00