Avarns Security delar inte bilden som målas upp.

Avarns Security delar inte bilden som målas upp. "Vi har kontroll och kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön", säger säkerhetschefen Marcus Uggeldahl. Foto: Mostphotos.com

Slår larm om farligt ensamarbete på akuten: "Saknar kontroll"

Hot och våld en del av vardagen

MALMÖ. Ordningsvakterna på akuten i Malmö ska alltid jobba i par. Men när skyddsombudet nyligen inspekterade arbetsplatsen möttes han av en ensam kollega. Nu har Avarn Security anmälts till Arbetsmiljöverket. Men arbetsgivaren delar inte bilden som målas upp
– Vi har kontroll och kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön, säger säkerhetschefen Marcus Uggeldahl.

I början av 2016 förbjöds ordningsvakter att arbeta ensamma på akuten i Malmö. Orsaken var flera incidenter med hot och våld. Men enligt skyddsombudet bryter arbetsgivaren Avarn Security mot förbudet.

Upptäckten gjordes vid ett besök den 8 januari.

"Jag har idag konstaterat att företaget bryter mot Arbetsmiljöverkets beslut om dubbelbemmaningskrav på akutmottagningen i Malmö", står det att läsa i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

I sin anmälan skriver skyddsombudet att han även sett väktare som får assistera ordningsvakten. Detta trots att väktarnas enda arbetsuppgift är att skriva in anhöriga på sjukhuset. Det konstateras vidare att väktarna saknar rätt skyddsutrustning.

"Vi anser att företaget totalt saknar kontroll/tillsyn av arbetsmiljön på arbetsstället angående instruktioner/rutiner och skyddsutrustning", skriver skyddsombudet.

Marcus Uggeldahl är säkerhetschef på Avarn Security. Han håller inte med om att det finns brister i arbetsmiljön.

– Jag kan inte konstatera något ensamarbete när jag tittar bakåt i tiden, säger han.

Säkerhetschefen betonar att företaget har ett mycket rigoröst arbetsmiljöarbete som med jämna mellanrum utreds och följs upp.

– Vi har möten varannan vecka, en gång i månaden och dessutom ett utökat arbetsmiljömöte en gång i kvartalet tillsammans med de fackliga representanterna.

Ordningsstörningar är vanligt förekommande på akutmottagningen i Malmö, inte minst vid skjutningar då många anhöriga kommer till platsen. Det finns även exempel där rivaliserande gängmedlemmar sökt konfrontation på sjukhuset efter en skottlossning.

År 2017 registrerades cirka 300 incidenter om hot och våld på sjukhusen i Skåne. Problematiken har fått flera politiker att föreslå skärpt säkerhet kring lokalerna.

– Personalen på akutmottagningarna utför ett viktigt arbete, men ett som ofta förbisett och ibland farligt. Jag tror att vi i nästa steg måste bygga på med att stänga sjukhusområdena för obehöriga på kvällar och nätter. Stödet även för dessa så kallade gated hospitals kommer att öka, har nuvarande regionstyrelsen ordförande Carl Johan Sonesson (M) tidigare sagt.

Nu ska arbetsmiljöverket ta ställning till anmälan för att se om man ska gå vidare eller lämna den utan åtgärd.

Publicerad 10 January 2019 13:28