Man ska kunna göra både fältstudier och praktiska övningar i det mobila vattenlabbet.

Man ska kunna göra både fältstudier och praktiska övningar i det mobila vattenlabbet. Foto: Jenny Eliasson/Malmö Museer

Ombyggd buss blir mobilt vattenlabb för barn– får mångmiljonbidrag

"Vi är alla beroende av vatten"

MALMÖ. Ett mobilt vattenlaboratorium, Vattenvetarna, får ett bidrag på 7,5 miljoner från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Vattenvetarna är ett samarbetsprojekt på tre år, där bland annat Malmö muséer och Malmö universitet ingår. Vattenvetarnavänder sig till barn och unga 7–16 år och syftet är att väcka deras nyfikenhet och öka motivationen till fortsatt engagemang och kunskap. Fältstudier är en viktig del.

– Vi är alla beroende av vatten för vår överlevnad. Ta till exempel plankton, de kanske mest betydelsefulla av alla vattenlevande organismer. De är nästan omöjliga att se för blotta ögat, men med modern teknik kan vi förstora och studera dem, säger museichef Katarina Carlsson i ett pressmeddelande.

Det mobila labbet är av en buss som har byggts om till pedagogiskt vattenlabb.

– Projektet ska knyta samman verksamhet ute i olika bostadsområden med bland annat Malmö museers akvarium och Marinpedagogiskt eenter vid Ribersborg, säger Mats Fastrup, chef för Enheten för lärande och upplevelser.

Publicerad 10 January 2019 00:00