Här bakom höll tidigare Gullviksfabriken till.

Här bakom höll tidigare Gullviksfabriken till. Foto: Google.

MKB ska bygga 175 bostäder på Johanneslust

"Malmö växer och behovet av bostäder är stort"

MALMÖ

. Malmös kommunala bostadsbolag MKB har köpt den gamla industritomten på Johanneslust för att bygga 175 hyresrätter.

– Malmö växer och behovet av nya bostäder är fortsatt stort. Detta är vårt andra förvärv av möjliga byggrätter i östra Malmö. Projektet kommer att kunna bidra med cirka 175 nya hyreslägenheter med rimlig hyra till bostadsmarknaden i Malmö, säger Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef MKB, i ett pressmeddelande.

Det rör sig om fastigheten Heliotropen 6 i Johanneslust med adress Johanneslustgatan 9 – Genarpsgatan. Här höll Gullviksfabriken, som tillverkade bland annat bekämpningsmedel, tidigare till. Fastigheten har en markareal om drygt 19 000 kvadratmeter och har idag en gällande detaljplan för industriändamål. Enligt Malmö stads översiktsplan är fastigheten utlagd som ny blandad stadsbebyggelse. MKB kommer att påbörja arbetet med en ny detaljplan för att möjliggöra byggande av bostäder på fastigheten.

Tanken är att hyresrätterna ska vara inflyttningsklara i början av 2023.

Publicerad 10 January 2019 11:22