Ivo avslutar nu ärendet utan åtgärder.

Ivo avslutar nu ärendet utan åtgärder. Foto: Mostphotos

Kvinna dog i lång väntan på akutoperation – ärendet avslutas utan åtgärder

MALMÖ.

En kvinna i 20-årsåldern, som sökt till akuten för svåra magsmärtor som visade sig vara tarmvred, fick hjärtstopp och avled efter fyra timmars väntan på operation. Händelsen lex Maria anmäldes, men Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, avslutar nu ärendet utan åtgärder.

Lokaltidningen har tidigare skrivit om att en kvinna kom till akuten på SUS i Malmö i somras med svåra magsmärtor. Hon lades hon in för observation och utredning. Därefter dröjde det innan kirurgjouren kontaktades. På kirurgjouren gjordes en datortomografiundersökning som visade att kvinnan hade tarmvred. Kvinnan förbereddes då för en akut operation men drabbades av hjärtstillestånd och hennes liv gick inte att rädda.

Händelsen lex Maria-anmäldes, men Ivo avslutar ärendet nu utan åtgärder. Kvinnan var funktionsnedsatt och Ivo konstaterar att kommunikationsbrister och svårigheter att undersöka patienten gjorde att diagnosen fördröjdes. Ivo anser att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Publicerad 10 January 2019 00:00