Föräldrarna måste ha separerat för att barn ska få underhållsstöd. Att få ytterligare barn ihop pekar på en relation, menar Försäkringskasan.

Föräldrarna måste ha separerat för att barn ska få underhållsstöd. Att få ytterligare barn ihop pekar på en relation, menar Försäkringskasan. Foto: Mostphotos

Kvinna förlorar kamp om underhållsstöd – fick ytterligare barn med mannen

MALMÖ.

En kvinna har uppgett att hon bor själv med sina tre barn i Malmö medan pappan till barnen bor i Köpenhamn och att hon därför är berättigad till underhållsstöd från Försäkringskassan. Men när de fick ytterligare ett barn ihop likställde Försäkringskassan det som de var sammanboende och drog tillbaka underhållsstödet. Högsta förvaltningsdomstolen går på samma linje.

Om föräldrarna till barn inte bor ihop kan underhållsstöd betalas ut till ett barn som har en förälder som inte betalar underhållsbidrag eller som betalar med ett belopp som är lägre än nivån för underhållsstöd. Kvinnan uppger att hon har bott i Malmö med de tre barnen, medan fadern sedan många år bor i Köpenhamn. De två äldsta barnen har sedan tidigare fått underhållstöd.

Efter att mamman begärt underhållsstöd även till det yngsta barnet, som föddes 2016, beslutade Försäkringskassan att dra in underhållsstödet till de två äldsta. Samtidigt avslogs begäran om stöd till det yngsta barnet med motiveringen att kvinnan och mannen, med anledning av det tredje barnet, hade ett familjesamband och därför skulle ses som sammanboende.

Men förvaltningsrätten upphävde Försäkringskassans beslut och kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Nu ger Högsta förvaltningsdomstolen Försäkringskassan rätt.

”Det förhållandet att föräldrar som inte är gifta med varandra eller folkbokförda på samma adress får ytterligare gemensamma barn tyder på att de har en sådan hushållsgemenskap att de ska anses bo tillsammans”, står det i domen.

Publicerad 06 December 2018 11:20