Händelsen lex Maria-anmäls.

Händelsen lex Maria-anmäls. Foto: Mostphotos

Ung kvinna dog efter lång väntan på akutoperation

MALMÖ. En kvinna i 20-årsåldern, som sökt till akuten för svåra magsmärtor, fick hjärtstopp och avled i väntan på operation. Nu lex Maria-anmäler Skånes universitetssjukhus att fördröjningen på fyra timmar kan ha bidragit till dödsfallet.

Kvinnan hade opererat buken flera gånger. När hon kom till akuten i somras med svåra magsmärtor lades hon in för observation och utredning. Därefter dröjde det innan kirurgjouren kontaktades. Anledningen till det bedöms enligt anmälan bland annat bero på otillräcklig handledning av sidotjänstgörande läkare. På kirurgjouren gjordes en datortomografiundersökning som visade att kvinnan hade tarmvred. Kvinnan förbereddes då för en akut operation men drabbades av hjärtstillestånd och hennes liv gick inte att rädda.

Publicerad 30 November 2018 09:12