Foto: Ove Nordström

Strandhemsbor vill inte ha hastighetshöjning

STRANDHEM.

Malmö stad la om hastighetsgränserna i Limhamn-Bunkeflo-området i våras, från 50 kilometer i timmen till 40. Men inne i Strandhem gick det åt andra hållet, från 30 till 40.
– Man undrar ju varför de fattar ett sådant beslut utan att först titta på områdets beskaffenhet, säger Markus Jönsson, ordförande i Strandhems samfällighetsförening.

Av
Markus Celander

Husen i Strandhem ligger tätt med smala grusgator emellan. Samfälligheten har alltid kämpat för låga hastigheter, och tidigare var där gångfartsområde, berättar Markus Jönsson.

– Sedan fick vi specialtillstånd för 30, men det får vi inte ha längre.

Orsaken är att samma regler ska gälla överallt och 30 kilometer i timmen ska bara gälla utanför skolor.

– Vi har väldiga problem med höga hastigheter, och på en del ställen har vi satt upp farthinder. Framför allt är det trafik utifrån som kör för fort, taxi, leveranser, fraktbolag, ibland stora fordon. Det blir väldigt trångt.

Visserligen kan de sätta upp blåa rekommendationsskyltar om 30, påpekar Markus Jönsson.

– Men frågan är om det gör någon skillnad.

Joakim Florén, enhetschef på gatukontoret, säger att Malmö stads hastighetsreglering har stöd av nationella trafikanalyser som visar att 40 kilometer i timmen bör gälla i tätbebyggt område.

– Men grundförutsättningen är att man anpassar hastigheten efter rådande förhållanden.

Han understryker att 30-gräns gäller vid skolor, att de på kommunen är restriktiva med undantag för denna regel, och att de vet hur det ser ut i Strandhem.

Publicerad 13 November 2018 17:29