300 arbetslösa kan få jobb med bland annat renhållning de närmaste åren.

300 arbetslösa kan få jobb med bland annat renhållning de närmaste åren. Foto: Mostphotos.com

Arbetslösa ska städa och trygghetspatrullera i staden

Kan ge jobb till 300 Malmöbor de närmaste åren

MALMÖ.

För att komma tillrätta med den höga arbetslösheten i Malmö föreslår fastighets- och gatukontoret att städ- och trygghetspatruller inrättas. På så sätt hoppas man att cirka 300 personer ska komma i sysselsättning och samtidigt bidra till en ökad trygghetskänsla för Malmöborna.

Av
Mattias Grenholm

Förra året bad tekniska nämnden sina tjänstemän om en handlingsplan för att skapa jobb för arbetslösa Malmöbor, antingen genom anställning inom fastighets- och gatukontoret eller genom att exempelvis ställa sociala villkor i samband med upphandlingar.

Nu är planen klar och tekniska nämnden ger den klartecken att sjösättas omedelbart.

– Vi är väldigt nöjda med handlingsplanen, på detta sättet kommer vi åt en av de saker som skapar otrygghet i Malmö, nedskräpningen, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, till Sydsvenskan.

Planen gäller från närmaste årsskiftet och sträcker sig fram till och med 2021. Förvaltningen har förhoppningen att den kan ge upp till 300 arbetslösa sysselsättning inom fem områden:

1. Trygghetspatruller. Idag finns 49 anställda i åtta stadsdelar som städar och sköter tillsyn vilket har gett ökad känsla av trygghet bland boende. Målet är 125 personer år 2021 i fler stadsdelar och att de efter avslutad åtgärdsanställning ska kunna få jobb på den öppna arbetsmarknaden.

2. Patruller på odlingsområden. Ska sköta allmänna ytor i Malmös 23 odlingslottsområden för ökad trygghet. Idag finns sju anställda och målet är sammanlagt tio år 2021.

3. Patruller för kulturaffischering och klottersanering. De tusentals elskåp som ägs av Malmö och delvis av Eon är ofta nerklottrade och används för icke önskvärd affischering. 10 personer anställs för sanering av skåpen samt offentlig- och kulturaffischering på dem, så som gjorts i Sofielund under ett par år.

4. Interna extratjänster på fastighets- och gatukontoret. Runt 30 personer anställs som resurser som kan användas för att underlätta för personal samt för Malmöbor. En idé är att de kan tillverka nya modeller av papperskorgar och samtidigt utbildas till plåtslagare/montörer. Arbetsförmedlingen står för lönekostnader.

5. Upphandlingar av tjänster och entreprenader. Krav på externa leverantörer som Malmö skriver avtal med att de ska sysselsätta arbetslösa med praktiktjänster eller anställning. Här har man som mål att upp till 100 personer kan komma i sysselsättning 2021.

Avgörande för att denna plan ska lyckas är enligt fastighets- och gatukontoret ett gott samarbete med andra förvaltningar, särskilt arbets- och socialförvaltningen samt serviceförvaltningen.

Kostnaderna för planen ryms inom budgeten men kräver en kraftsamling, enligt rapporten.

Publicerad 31 October 2018 13:04