Staden tar fajten mot fimparna

MALMÖ. En aktuell undersökning visar att fimpar utgör så mycket som 63 procent av skräpet. Fimpar är plast och kan ha nedbrytningstid på minst 100 år. Malmö stad lanserar därför en renhållningskampanj för att få fler att slänga fimpar i askkoppar. I kampanjen uppmanar de även Malmöbor att komma med egna idéer.

– Vi lägger mycket tid på att städa upp fimpar. Ofta fastnar fimparna mellan gatstenar och är svåra att komma åt. De fimpar vi inte lyckas få upp spolas ner i våra dagvattenbrunnar som oftast leder ut i kanalen eller havet. Slänger fler sina fimpar i några av stadens askkoppar eller papperskorgar får vi en renare stad, säger Pernilla Linde, verksamhetsansvarig på gatukontoret, i ett pressmeddelande.

Malmö stad kommunicerar främst på platser där de städar mycket fimpar. Därför syns kampanjen i centrala Malmö, på Möllevångstorget och i Västra Hamnen. Malmö stad sprider även budskap via sociala medier och på stadens renhållningsfordon.

Publicerad 27 June 2018 14:43