Förslag: Rökförbud på bryggor och solplatåer

VÄSTRA HAMNEN. Inför rökförbud på bryggor och solplatåer i Västra hamnen. Det är en önskan som framförs i ett medborgarförslag som lämnats in till Malmöinitiativet. Så här skriver förslagsställaren: Nu när sommaren kommer så är det en hel del människor som röker på solplatåerna och bryggorna i Västra hamnen. Dessutom lämnar de kvar fimparna så det ser mycket smutsigt ut. Jag tycker detta är väldigt otrevligt. Särskilt barn och allergiker bör man tänka på. Jag tycker det borde vara självklart med rökförbud på dessa platser /…/.”. Malmöinitiativet nås genom Malmö stads hemsida och om förslaget får fler än 100 underskrifter kommer det att tas upp av berörd nämnd.

Publicerad 25 June 2018 11:50