Malmöfestivalen möblerar om

MALMÖ.

Inför årets Malmöfestival väljer arrangörerna att möblera om bland scener och aktiviteter. Scenen vid Posthusplatsen tas bort och får lämna plats för Dansbanan. Konserterna ska istället koncentreras till Stortorget och Gustav Adolfs torg. En annan nyhet är att tivolit tar ett skutt över vattnet till Norra Vallgatan.

Under flera år har konserter arrangerats på Posthusplatsen under Malmöfestivalen. Den eran tar nu slut när den scenen läggs ner. Istället kommer Dansbanan att flytta från Malmö central dit och övriga konserter kommer att äga rum antingen på Stortorget eller på Gustav Adolfs torg. På det senare torget ska en större scen byggas utanför Burger King, medan Gatuscenen ska flytta in i parken intill fontänen.

– På det här sättet kommer bussarna att kunna köra in på Malmö central. Det är också ett sätt för oss att kunna upprätthålla den höga kvalitet som både vi och besökarna förväntar sig. Vi kommer nu att kunna höja kvaliteten på Stora scen och boka större artister som också kostar mer. Det innebär också en förbättring när det gäller tekniken, som kommer att märkas på Stora scen, säger David Östberg, som tillsammans med Lotta Ström och Pontus Friberg är Malmöfestivalens projektledare.

Vilka för- och nackdelar fanns med musikscenen på Posthusplatsen?

– En nackdel var att det ibland kan blåsa rätt rejält här. En fördel var att vi kunde ta emot ”upcoming” band, som inte var tillräckligt stora för Stora scen. Vi kunde ge dem en bra möjlighet att spela på en etablerad festival. Det var också en trogen publikskara som hittade hit. De banden kommer nu att kunna spela på Gustavsscenen istället. Posthusplatsen har också genomgått en fantastisk utveckling under tiden som vi har varit här. När vi flyttade hit var det bara grus. Det är klart att det känns lite vemodigt, samtidigt överger vi inte platsen i och med att Dansbanan flyttar hit, som också har en stark publik.

Kan du berätta om hur ni resonerar när ni väljer plats för en musikscen?

– Det är flera olika aspekter som vi tar hänsyn till. Det ska förstås fungera rent logistiskt. Det viktigaste är dock att se till hur det fungerar sett till helheten. Malmöfestivalen har funnits länge – i 34 år – och det finns en viss anda som man får ta hänsyn till. Det handlar om att bibehålla vissa traditioner, samtidigt ligger det i festivalens DNA att våga utmana och utveckla. Det får aldrig stå still. Man kan säga att staden utvecklas och vi med den.

Ytterligare en förändring som sker till årets Malmöfestival är att Axels tivoli byter adress, från Suellsbron till Norra Vallgatan.

– Det är en konsekvens av att vi koncentrerar festivalområdet ytterligare. Själva tivoliområdet är precis lika stort som tidigare, säger David Östberg.

Publicerad 20 June 2018 11:50