”Metropolis by light” skingrar mörkret

Hallå där! Johan Moritz, ljusdesigner på Malmö stad, som är med och arrangerar ljusevenemanget ”Metropolis by light”, den 14–23 september.

Kan du berätta om By light-konceptet?

– Det startade som ett fullskaletest för hur man kan utveckla belysningen i Malmö. Det kom 50 000 besökare första gången, men grundidén var egentligen att staden och industrin skulle kunna prova på nya saker som man inte kan göra annars.

By light-projektet har pågått sedan 2004, hur skulle du vilja sammanfatta det som har gjorts?

– Vi såg att vi stod inför ett paradigmskifte där vi gick från traditionella ljuskällor till elektronisk belysning, där valet föll på led. Det som vi tragiskt nog upptäckte var att vi hade glömt bort hur man behandlar ljuset, nu när vi hade fått nya ljuskällor. Vi har inte samma vårdande tanke – ljuset kan vara bländande, ha dålig färgåtergivning eller blinka hastigt. Tack vare det här projektet kan vi föra en dialog och utveckla sådana saker.

Kan du ge exempel på saker som ni har kommit fram till?

– En insikt är att det behövs ett helt nytt skrå eftersom ljuset blivit så tekniskt. Numera finns det en utbildning på mastersnivå i ljusdesign i Köpenhamn. Det har att göra med att behovet av att optimera ljuset i rum och på olika platser har ökat de senaste åren. Man har också upptäckt att ny belysning är miljövänlig när det gäller att vara energibesparande. När det gäller tillverkningsprocessen så sker den i gruvor runt om i världen, lamporna skickas hit och dit och går inte heller att återanvända. Det är något som vi har fått reda på och som gör att vi kan ställa krav på industrin om att lamporna ska bli återanvändbara.

Vilka delar av ”Metropolis by light” skulle du vilja lyfta fram?

– En av de mest intressanta föreläsarna, Sandra Rey, som under den inledande konferensen ska tala hur man kan få alger att lysa.Vi kommer förhoppningsvis kunna se det på nära håll också. Sammanlagt är det 45 projekt som besökarna kan se i verkligheten. En del är mer konstnärliga, det är fem konstnärer som arbetar med ljusets betydelse i konsten. Ett antal samarbetspartners har också arbetat med uppkopplingsbarhet och interaktion för att skapa en ökad trygghetsupplevelse. Varje timme kommer det att gå guidade turer från Malmö live. Det kan poängteras att evenemanget inte startar vid ett speciellt klockslag utan när solen går ner.

Du jobbar som ljusdesigner, kan du berätta lite om hur du tänker kring vilken roll ljuset spelar i en stad?

– Det är viktigt att förstå att ljuset i sig inte har någon betydelse. Man kan bara ha nytta av det när det materialiseras för att kunna göra en stad tillgänglig och lätt att förstå. Det görs i nära samklang med arkitekter, landskapsarkitekter och ekosystemtjänster. Med ljus kan man visa vägen och visa människor att ”här kan ni gå”. Man kanske också ska fundera över det här med mörker. Vissa platser behöver mörker för att den biotopiska mångfalden, med till exempel bin och andra insekter, ska kunna frodas.

Publicerad 18 June 2018 09:12