Park vid kanalen har rustats upp

MALMÖ.

Nyligen invigdes den upprustade parken vid Bastion Uppsala. Bland de nya inslagen kan träd, gångar, rabatter och buskar nämnas. Malmö stads ambition har varit att göra den mer tillgänglig och inbjudande.

Upprustningen av Bastion Uppsala, som ligger mellan kanalen och Norra Vallgatan i höjd med S:t Gertrudsgatan, är en del av ett större program vars syfte är att ge Malmös kanalområde ett lyft.

– Vi ville göra Uppsala Bastion tillgängligt för fler. Den utnyttjades inte av så många som det kunde ha varit. Det är en extrem brist på grönytor i den här delen av staden. Vår tanke har varit att skapa en trevligare och mer rekreativ miljö. Vi har också jobbat med att man ska kunna komma närmare kanalen med cykel- och gångstråk. I slutet av 1800-talet var det ett jätteattraktivt promenadstråk här, men i takt med att åren har gått har gångar och träd tagits bort, säger Maria Kaneberg, landskapsarkitekt och projektledare på Malmö stad.

Upprustningen består bland annat av nya planteringar med vårlök, senblommande perenner och prydnadsgräs. Dessutom har man planterat flerstammiga buskträd och träd. Sittplatser, gångar och kompletterande belysning är andra nyheter.

– Vi har velat skapa fler rum och en mer gemytlig känsla. Vi har också velat göra platsen mer intressant och användarvänlig. För att få bort känslan av att Norra Vallgatan är en barriär har vi gjort ett nytt övergångsställe med farthinder där.

Finns det något speciellt koncept eller tema i parken?

– När det gäller formspråket har vi strävat efter att skapa en modern gestaltning men ändå ta hänsyn till den historia som finns här. De moderna inslagen är till exempel att vi har triangelformade rabatter med högväxta perenner och prydnadsgräs. Samtidigt finns det triangulära former i gaturummet och färgvalen har inspirerats av husfasaderna.

Längre fram finns också planer på att bygga en trätrappa ner till kanalen, där det också ska ligga en flytbrygga.

Publicerad 16 June 2018 06:00