Förslag om bullerskärm vid Ringlinjen

HUSIE. Det har lämnats in ett medborgarförslag på Malmöinitiativet om en bullerskärm längs den del av Ringvägen som gränsar mot östra Ulricedal.

Så här skriver förslagsställaren: ”Trafikbuller påverkar vår hälsa, vårt välbefinnande och vår livskvalitet. I östra delen av Ulricedal (öster om Ringvägen) ligger ett bostadsområde bestående av små villor och radhus med trädgård. I området finns också en av barnfamiljer välbesökt park, Apelängen. Tyvärr stör den tunga trafiken på Ringvägen utevistelsen i området för de boende. Endast under dagar med avsaknad av vind eller vind från andra riktningar än väst och sydväst kan man njuta av fågelkvitter och stillhet. Enligt Malmö stads egna mätningar år 2017 uppmättes bullernivåerna här på 50–60 dB, i vissa delar 60–65 dB! Vi saknar helt de oaser av relativ stillhet där nivåerna ligger på 40–45 dB som uppmätts på flera håll i innerstaden. I dagsläget saknas det bullerskärm mot Ringvägen och detta måste åtgärdas Tilläggas kan att det finns två förskolor, Slånbäret och Smultronet, i området, vilket är en prioriterad grupp av Malmö stad när det gäller bullerreducering.”

Om förslaget får fler än 100 röster tas det upp av berörd nämnd.

Publicerad 14 June 2018 00:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag