Beslut om nya bostäder överklagas

BELLEVUEGÅRDEN. "Rena vansinnet att förtäta ett redan kriminellt område" är en av åsikterna som uttrycks när flera boende på Bellevuegården överklagar den antagna detaljplanen.

Av
Markus Celander

Området som Stena Fastigheter vill bygga nya bostadshus på avgränsas av Lorensborgsvägen, Ärtholmsvägen och Stadiongatan. Det rör sig om fyra hus i fyra till sex våningar i ytterkanterna av befintligt bostadsområde.

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen efter att M, L och SD reserverat sig men inte bara i nämnden mötte detaljplanen mot – ett antal boende i det aktuella området, Bellevuegården, har överklagat.

Sämre utsikt, parkeringssituationen som redan idag beskrivs som svår blir ännu svårare, oro över hyreshöjningar, brist på skolplatser, buller och vattenavstängningar under bygget och fällning av träd är några av sakerna som de oroas över.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Märta Stenevi (MP) säger till Lokaltidningen Limhamn att detaljplanen ger en bra tillförsel av bostäder till området och att det inte finns en automatisk koppling mellan förtätning och ökad otrygghet utan att det är tvärtom.

– Nämnden bedömer detaljplanen som genomarbetad och väl utredd, säger hon.

Ärendet ligger nu hos nästa instans, Länsstyrelsen.

Publicerad 14 June 2018 14:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag