OB-fritids önskas – men ingen prioriterad fråga i Malmö stad

MALMÖ.

Många föräldrar jobbar obekväma arbetstider och behovet av tillsyn av barnen försvinner inte bara för att de börjar i skolan. Det menar Jenny, som efterlyser OB-fritids i ett medborgarförslag.

– Det har alltid funnits OB-förskolor, men efter det att ett barn börjar skolan är det precis som om de tror att behovet inte finns längre eller att människor slutar att ha obekväma arbetstider. Möjligheten försvinner när barnet börjar i skolan, men behovet är lika stort, säger hon.

Jenny kan inte arbeta med det som hon är utbildad till, eftersom det skulle innebära obekväma arbetstider.

– Jag har pratat med skolans fritids, och de har sagt att de kan ha öppet till klockan 18.30, men det hjälper mig inte.

Hon är ensamstående, utan släktingar och familj som kan hjälpa till.

– Jag är inte ensam om det här problemet. Vi ensamstående föräldrar med obekväma arbetstider måste få den här möjligheten till hjälp om vi ska kunna lyckas vara självförsörjande. Även de som är två vuxna i familjen kan ha svårt att få ihop det. Vi lever i ett modernt samhälle, fritidsverksamheten måste också växa ikapp, säger hon.

Jenny har därför lämnat ett medborgarförslag om OB-fritids på Malmöinitiativet. Om förslaget får fler än 100 röster, tas det upp i berörd nämnd.

Anders Rubin, skolkommunalråd (S), i Malmö, säger att OB-fritids inte är en prioriterad fråga.

– Det finns inga lagkrav på det och vi har en massa annat i skolan som vi tycker är viktigt och vill prioritera, säger han.

På Johannesskolan pågår sedan 2017 en försöksverksamhet med OB-fritids på vardagar för elever på skolan.

– En del söker sig till den skolan för att den här verksamheten finns. Det är vad vi mäktar med. Vi kommer att fortsätta att ha det, för det är bra att ha något alternativ, säger han.

Hur ställer du dig till att man som ensamstående utan familj eller släkt som kan hjälpa till måste tacka nej till jobb på grund av att det saknas OB-fritids?

– Vi är väl medvetna om att det finns en obalans här, men som sagt det finns inga lagkrav på detta. Lagstiftaren har tänkt att föräldrar ska lösa det här själva. Det är ingen uppgift för samhället och det är inte heller så vanligt att kommuner har OB-fritids.

Fotnot. Jenny vill inte ha sitt efternamn med i tidningen.

Publicerad 13 June 2018 00:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag