SD-motion om handlingsplan för att rädda Bunkeflo kyrka

BUNKEFLO.

Sverigedemokraterna fortsätter sitt arbete för att bevara rivningshotade Bunkeflo kyrka. Nu har de lagt en motion i Kyrkofullmäktige om att ta fram en handlingsplan för hur en renovering kan finansieras.

Av
Markus Celander

Pastoratets fastighetsenhet beräknar att renoveringen av Bunkeflo kyrka skulle kosta 74,4 miljoner kronor. Renoveringen inkluderar fem lika områden – tegelrenovering, takkostnad, fönsterrenovering, invändig återställning och målning samt installationer. Dessa olika arbeten kan genomföras och betalas i olika etapper vilket mildrar den ekonomiska påfrestningen, menar SD, som för övrigt är det enda partiet i Kyrkorådet som vill bevara Bunkeflo kyrka.

Enligt partiet kommer möjligheten att få statligt stöd till renoveringen att bli större nästa år på grund av att systemet med kyrkoantikvarisk ersättning ska ses över. En annan finansieringskälla som SD hänvisar till i sin motion är ett nytt EU-projekt, ”European Year of Cultural Heritage 2018”, där medel kan sökas för satsningar på europeiskt kulturarv, dit partiet räknar Bunkeflo kyrka som stod klar 1898.

Enligt SD finns det ett utbrett stöd bland invånare i Limhamn-Bunkeflo-området för att bevara Bunkeflo kyrka.

Publicerad 11 June 2018 17:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag