Film om Malmö provocerar

MALMÖ.

I filmen ”Malmö – Din Hippa Jävla Framtidsstad, I Love You I Hate You” skildras Västra Hamnen, Möllan, Stapelbäddsparken och Östra Sorgenfri ur tre olika perspektiv. Är Västra hamnen bara för rika snobbar? Är det alternativa Möllan bara en annan sida av kommersialismen? Det är två av frågorna som väcks.

Filmen är gjord av filmbolaget Studio Ateljén och temat är hämtat från en uppsats som regissören Elisabet Kedziora skrev under sin masterutbildning i historia. Den kretsade kring frågor om vem som bygger en stad och varför en stad ser ut som den gör.

– Vi gjorde en egen studie om subkulturer och hur de blir kommersiella. Den innehöll också en jämförande analys mellan Berlin och Malmö. Manuset är taget från skoluppgiften och bygger på känslor från mig och två av mina kursare, säger hon.

I filmen får tittaren följa tre personer som berättar om sina tankar och känslor kring Västra hamnen, Möllan, Stapelbäddsparken och skejtområdet Train Bank Spot (TBS) vid Östra Sorgenfri, som skapats av skejtare själva. Några av frågorna som lyfts är vad en flytt till Västra hamnen gör med identiteten, om Stapelbäddsparken är verkligen byggd med skejtarnas bästa för ögonen och om den antikommersiella attityden som präglar Möllan i själva verket är falsk.

– Det är tre olika narrativ som speglar olika känslor för Malmö. Vi tänkte först inte att det var en politisk film som vi hade gjort, men när vi släppte den upptäckte vi att den var det. Den startade en debatt som var otroligt intressant. Bland annat handlade den om politisk korrekthet, säger Elisabet Kedziora.

Filmskaparna är medvetna om att det inte på något sätt är en heltäckande bild av staden som de ger i filmen.

– Alla bär på sina bibliotek av erfarenheter och tolkningar. Våra porträtt ger en liten och homogen bild av hur det känns och vad du tänker när du är på en plats. De visar stereotyper av Västra hamnen och Möllan, men det är stereotyper som faktiskt finns, säger Elisabet Kedziora.

Flera av kommentarerna som de fått kring filmen vittnar också om att den provocerar.

– Jag tror att många stör sig på att det kommer någon från Stockholm och klagar på att det finns snobbar i Västra hamnen, att lägenheterna där är dyra och att hon inte passar in. Det är många som reagerat på det och som inte håller med, säger fotografen Erik Fjellman.

– Det är ett minfält och det märks att folk tar illa vid sig. Den handlar om en kulturkrock, men en väldigt homogen kulturkrock, eftersom alla i filmen tillhör vit medelklass. Som historiker tampas jag hela tiden med frågor om jag reproducerar och rekonstruerar mina egna subjektiva upplevelser. Till slut blir man försiktig med att uttala sig över huvud taget, säger Elisabet Kedziora.

Här kan du se ”Malmö – Din Hippa Jävla Framtidsstad, I Love You I Hate You”.

Publicerad 27 May 2018 06:00