Rektorn: "Vi tar synpunkterna på allvar"

Ledningen på Augustenborgsskolan bemöter kritiken från Lärarnas riksförbund

AUGUSTENBORG.

Ulrika Prössel-Eriksson, rektor på Augustenborgsskolan, bemöter kritiken från Lärarnas riksförbund.– Vi tar alltid våra medarbetares oro och arbetsmiljö på största allvar.

Lärarnas riksförbund tycker lärarnas arbetsbelastning på Augustenborgsskolan är så hög att förbundet väljer att anmäla Augustenborgsskolan till Arbetsmiljöverket, som Lokaltidningen tidigare skrivit om. Enligt Lärarnas riksförbund hinner skolans lärare inte äta lunch, måste vikariera för sjuka kollegor flera timmar i veckan och har ingen tid för återhämtning. Ulrika Prössel-Eriksson, rektor på skolan, har mejlat Lokaltidningen följande uttalande angående kritiken.

”Vi välkomnar en granskning från Arbetsmiljöverket. Vi tar alltid våra medarbetares oro och arbetsmiljö på största allvar och vi tycker att det är olyckligt om våra medarbetare inte har det bra på sin arbetsplats. När det gäller Lärarnas riksförbunds synpunkter så tar vi dessa på allvar och vi ska hitta lösningar på de här frågorna. Det är viktigt att vi har en god relation till fackförbunden och dess medlemmar.

Både på nationell nivå och i hela grundskoleförvaltningen kan vi tyvärr se att medarbetare upplever hög arbetsbelastning i skolan.

Augustenborgsskolan är inne i ett omfattande utvecklings och förändringsarbete sedan två år tillbaka. På skolan har vi tillsammans under dessa två års jobbat hårt med att förbättra arbetsmiljön både för medarbetare och elever. Bland annat har arbetsmiljöarbetet systematiserats. I samråd mellan chef och medarbetare har åtgärder satts in för de medarbetare som haft behov av detta. Det är bland annat seniora handledare som har kunnat gå in och hjälpa till att strukturera och hantera undervisningen, det är stöd av närmsta chef i att sortera och strukturera sina arbetsuppgifter och det är kontakt med företagshälsovården när det stödet behövs. Medarbetare och chef har under året haft tätare individuella samtal för att tidigt kunna fånga upp de medarbetare som känner oro eller stress. På organisationsnivå har elevhälsan utökats på skolan och under läsåret har två fasta vikarier har varit anställda på heltid. Vi kommer även att anställa en elevkoordinator.

Genom dessa åtgärder tillsammans med att utveckla undervisningen för våra elever har vi kunnat se att det har blivit stor förbättring vad gäller arbetsmiljön på skolan för elever och medarbetare. Sjukfrånvaron har sjunkit sedan 2016 och personalomsättningen har halverats de senaste två åren. Även i medarbetarenkäten och elevenkäter ser vi förbättringar. Aktiviteter har kommit igång som stärker sammanhållningen och skapar goda relationer mellan personal och elever. Bland annat har vi startat upp morgonjogg i området för personal och elever och en årlig fotbollsturnering mellan lärare och elever kommer att genomföras. Vi har även våra fantastiska musikelever som genom sina konserter sprider glädje på skolan. Ett förändringsarbete tar tid och de förbättringar vi ser motiverar oss att fortsätta utveckla skolan i en positiv riktning.”

Publicerad 17 May 2018 00:00