Irritationen sprider sig över olaglig genomfartstrafik på Sundskajen

Malmö stad överväger permanenta fartdämpande åtgärder

ÖN.

Allt fler boende vid Sundskajen har tröttnat på biltrafiken på gågatan framför deras hus.– Vi har påtalat problemen i två år utan framgång. I Västra hamnen däremot var kommunen snabb med att fixa avstängningar, säger LarsÅke Sundström, som bor i området och är en av de drivande i frågan.

Av
Markus Celander

LarsÅke Sundström är inte ensam om sin oro. En granne till honom skriver i ett mejl till Lokaltidningen Limhamn: "Vi är alla så trötta på detta men Malmö kommun gör inget åt saken trots klagomål från oss alla som bor på gatan. Det körs dag som natt på gågatan och det går mycket fort. Jag och grannar har blivit hotade ett antal gånger av diverse folk som kör förbi. Det pekas finger åt oss och väldigt många fula ord får vi höra när vi uppmärksammar dem om att detta är en gågata och ingen motorväg.”

Nu ligger även ett medborgarförslag på Malmö stads hemsida där en annan boende påtalar samma problem: ”Detta utgör en stor fara och olycksrisk för alla gående på och kring gågatan, inte minst lekande barn.”

Under fyra månader på hösten förra året satte kommunen på prov upp en avspärrning. Men den var tokigt placerad, menar LarsÅke Sundström.

– De satte upp den vid Övägen, så att bilarna inte kunde köra in därifrån på den första delen av Sundskajen, där biltrafik är tillåten. Resultatet blev att det mest blev besvärligt för oss som bor här att ta oss till våra bostäder och parkeringsplatser, och den olagliga genomfartstrafiken till gågatan kunde fortsätta utan större problem via Kronolotsgatan i stället.

Tanken är att trafiken till Öns norrsida ska gå via Sundholmsgatan. Men detta innebär en liten omväg som många bilister sparar in genom att köra rakt igenom hela Sundskajen, inklusive den del av Sundskajen närmast Öns nordsida som är gågata, nära Mästerlotsgatan.

– Där borde ju kommunen sätta upp hinder, vid den obebyggda tomten söder om Mästerlotsgatan. För att det ska se lite trevligt ut förslår jag permanenta hinder i form av stora cementrör med blomsterplanteringar i, säger LarsÅke Sundström.

Enligt Joakim Florén, enhetschef på gatukontoret, är inte LarsÅke Sundströms förslag genomförbart, han hänvisar bland annat till rådande detaljplan. Däremot, fortsätter han, arbetar de nu på förvaltningen med hur de kan försvåra genomfartstrafiken genom så kallade chikan-hinder på själva gågatan, vilket skulle tvinga bilisterna att dra ned på farten och köra i zick-zack.

– Som det är nu är det en helt rak sträcka, men chikanliknande hinder bör göra det mindre attraktivt att köra där, säger Joakim Florén.

Enligt honom kan dessa chikanhinder bli permanenta, men innan politikerna fattat beslut om detta lär det bli aktuellt att inom kort sätta upp tillfälliga chikaner, säger han.

Publicerad 16 May 2018 07:00