Fastighetsförvaltare överklagar vite för mögel

MALMÖ.

2016 fann miljöförvaltningen brister i en fastighet på Nobelvägen. Dessa bestod bland annat i dålig ventilation, mögel och fukt. Fastighetsägarna ålades också med vite, något som nu har överklagats.

Miljöförvaltningen har gjort flera inspektioner i fastigheten på Nobelvägen, som Lokaltidningen Malmö tidigare har rapporterat. Vid dessa har problem med fukt, svartmögel och bristfällig ventilation upptäckts i flera av lägenheterna. Trots att miljöförvaltningen har påtalat bristerna för fastighetsägarna flera gånger har de inte åtgärdats. Därför har de ålagts med vite. Förvaltaren av fastigheten har nu dock överklagat miljöförvaltningens beslut. Han menar att miljöförvaltningens handläggning har varit svår att förstå och att han inte lyckats följa logiken i den, enligt Skånska Dagbladet.

Ärendet ska nu avgöras av Länsstyrelsen.

Publicerad 14 May 2018 11:10