Förslag: Gör skolvägen till Österportsskolan tryggare

MALMÖ.

Lina Arvidsson tycker att hennes barns skolväg, från Rörsjöstaden till Österportsskolan, präglas av en otrygg trafikmiljö. För att råda bot på det föreslår hon ett nytt övergångsställe, farthinder och tydligare skyltning.– När min dotter går till skolan känner jag mig orolig, säger hon.

Den del av barnens skolväg som Lina Arvidsson upplever som mest otrygg är korsningen där Stora Nygatan, Södra Promenaden och Norregatan möts.

– Vägen utanför skolan är enkelriktad och de flesta bilister kommer i ganska hög fart. Det är ett stort problem för många elever som kommer från Rörsjöstaden. Först måste de korsa Drottninggatan, där det finns ett trafikljus. Men när de kommit över den finns det inget övergångsställe och många bilister kör bara rakt fram utan att se sig för. Malmö stad tycker inte att det är ett problem, men man undrar hur länge det ska gå innan någon blir skadad? säger hon.

Hennes dotter går i tredje klass och går till skolan tillsammans med jämnåriga kompisar.

– Jag känner mig alltid orolig, men jag har lärt henne att hon alltid ska se sig för i alla korsningar och titta bilförare i ögonen innan hon går över gatan. Jag tycker attbilförare i Malmö har väldigt lite respekt för andra människor, och inte minst barn, i trafiken. Det har varit incidenter när jag har följt barnen till skolan där vi nästan blivit påkörda och jag vet att det har hänt andra föräldrar också.

Hennes förslag för att skapa en tryggare trafikmiljö är att göra ett övergångsställe i korsningen Stora Nygatan, Södra Promenaden och Norregatan, sätta upp ett farthinder utanför skolan och skylta tydligare om fartgräns och att det ligger en skola där. Dessa förslag har hon också skickat in till Malmöinitiativet, som ett medborgarförslag. Om förslaget får fler än 100 underskrifter kommer det att tas upp i berörd nämnd.

Lina Arvidsson är inte ensam om sina synpunkter. När hennes son Frank, tillsammans med sina klasskamrater i 1B på Österportskolan, gjorde en film om trafikmiljön där kom de fram till samma sak: det saknas övergångsställe och skyltar samt att bilisterna kör fort.

– En bilist körde nästan upp på trottoaren, berättar Frank.

Publicerad 14 May 2018 06:00