Augustenborgsskolan anmäls till Arbetsmiljöverket – hög stressnivå för lärarna

AUGUSTENBORG. Lärarna hinner inte äta lunch, måste vikariera för sjuka kollegor flera timmar i veckan och har ingen tid för återhämtning. Lärarnas arbetsbelastning på Augustenborgsskolan är så hög att Lärarnas riksförbund nu väljer att anmäla skolan till Arbetsmiljöverket.

– Jag är djupt bekymrad. Det är väldigt allvarligt med en så här hög stressnivå, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö.

Åtgärden är ovanlig.

– Vi brukar få gehör från arbetsgivaren, som tar itu med problemen, men skolledningen på Augustenborgsskolan lyssnar inte. Eftersom det är så pass allvarligt måste vi ta det vidare, säger Catharina Niwhede.

Förutom att medlemmar berättat om den höga arbetsbelastningen vittnar en medarbetarenkät om det. Bland annat hinner lärarna inte ta lunch.

– Man har pedagogiska luncher, det vill säga att lärarna äter med eleverna, vilket inte ovanligt. Men därefter ska lärarna ha en halvtimmes egen lunchledighet, som de inte får lön för, men den hinner de inte ta, för att lektionerna är schemalagda så tätt.

Lärarna måste dessutom vikariera för sjuka kollegor, även de som är långtidssjukskrivna, upp till fem timmar i veckan. Skolan har anställt en vikarie, men det räcker inte, menar Catharina Niwhede.

– Detta är utöver deras ordinarie arbetsuppgifter. Ledningen har lagt ut så mycket undervisning på lärarna att de upplever att de inte kan utföra ett kvalitativt bra arbete. Det i sig gör att de inte mår bra och känner sig stressade. Lärarna hinner inte återhämta sig utan upplever att det en ständig arbetstopp.

Nationella prov måste göras utöver ordinarie arbetstid. Legitimerade lärare får hjälpa icke-legitimerade lärare både med att sätta betyg och planera undervisningen. Flera lärare är sjukskrivna på grund av arbetsmiljön. Personalomsättningen är hög. I augusti 2017 låg det på 14,5 procent, uppger Catharina Niwhede.

– Det är jättehögt. Siffan för hela Sverige är kring sex procent och för hela grundskoleförvaltningen i Malmö var det 13,4 procent mellan januari och oktober 2017. En sommar var det tio lärare på Augustenborgsskolan som slutade.

Lärarnas Riksförbund har vänt sig till skolledningen, utan att få gehör.

– Vi fick svaret att det inte finns några problem på skolan. Så vi beslutade oss om att gå vidare till Arbetsmiljöverket. Vi måste dock skriva om anmälan, vilket vi håller på med just nu.

Hon fortsätter:

– Lärarna känner att skolledningen inte lyssnar på dem, inte ens på arbetsplatsträffar, där många uttrycker samma sak. Många är också rädda för att säga något, eftersom det inte tas emot väl.

Lokaltidningen har sökt skolledningen på Augustenborggskolan samt Malmö stads grundskoledirektör.

Publicerad 14 May 2018 00:00