Hundrastplats önskas i Kirseberg

KIRSEBERG. Som Lokaltidningen tidigare har skrivit om är det många som önskar hundrastplatser i Kirsebergsområdet. Nu har ännu ett medborgarförslag lämnats på Malmöinitiativet om en rastgård i Kirseberg, närmare bestämt i Tjuvaparken. Så här skriver förslagsställaren: ”Kirseberg har ett stort antal hundar och den enda rastgården som finns ligger "på andra sidan" Kirseberg. Det finns de som ej kan ta sig till den existerande rastgården som man trots allt helst ändå inte vill gå till. Den befintliga rastgården är söndergrävd, allt gräs är i princip borta och den är smutsig av någon tjärliknande sörja vid regn. Denna nya rastplats skulle helst vara med grus eller sand”.

Sista dag att rösta på förslaget är den 21 juni. Om förslaget får fler än 100 röster tas den upp i berörd nämnd i Malmö stad.

Publicerad 26 April 2018 00:00