Politiker förväntas permanenta trädgårdshandel

LIMHAMN.

Stadsbyggnadsnämnden förväntas anta detaljplanändringen för fastigheten Kajan 21, det vill säga trädgårdshandeln i Limhamn. Ändringen innebär att verksamheten vid Västanväg permanentas.

Av
Markus Celander

Trädgårdshandeln öppnade 2007 och har blivit populär, så pass populär att en granne på Västanväg velat ha bort verksamheten, då den enligt denne innebär ökad trafik, med kundernas bilar parkerade längs gatan. Grannen har föreslagit parkeringsförbud, men har inte fått gehör för detta.

I juli 2016 beviljade Malmö stad trädgårdshandeln permanent bygglov, men detta upphävdes av Länsstyrelsen ett par månader senare, med hänvisning till att användningsbestämmelser i detaljplan ej överensstämmer med verksamheten för vilken bygglov söks. Enligt detaljplan är området avsett för småindustri, och dit räknas inte en trädgårdshandel.

Men nu förväntas alltså politikerna i stadsbyggnadsnämnden anta detaljplansändringen senare i sommar, den 23 augusti. Ändringen av detaljplanen innebär bland annat att handelsändamål tillåts och att fler parkeringsplatser kan anordnas inom fastigheten.

Men trädgårdshandelns ägare, Ingrid Therp Perico, får vänta några veckor med att pusta ut efter den 23 augusti – risken finns att stadsbyggnadsnämndens förväntade beslut om att godkänna detaljplanändringen överklagas.

Publicerad 25 April 2018 07:00