Här kan det byggas fler bostäder ovanpå tak

CENTRUM. Ännu ett projekt där bostäder byggs på ett befintligt tak kan bli verklighet i centrala Malmö. Den här gången är det är Holmbergs tryckerier som har ambitionen att bygga 30 bostäder på taket till sin fastighet, som ligger i hörnet Lilla Kvarngatan/Stora Trädgårdsgatan. Det handlar om 26 lägenheter av mindre storlek och fyra större som ska ha två plan och takterrass.

Förra året fick tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret uppdraget att reda ut om det är möjligt att bygga högre i det aktuella kvarteret. Stadsbyggnadsnämnden kommer att fatta beslut om den nya detaljplanen, som nu är ute på remiss, i augusti. Tekniska nämnden har under remissrundan varnat för att en högre byggnad kan försämra både sikten och trafiksäkerheten i området, enligt Sydsvenskan.

Publicerad 25 April 2018 13:02