Därför ökar Malmöbornas livslängd

MALMÖ.

Luftföroreningarna från vägtrafik minskar. Minskningen är så pass stor att Malmöborna idag lever upp till ett år längre än vad de gjorde för 25 år sedan. Det är visar en ny studie av forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, på Stockholms universitet.

Studien publicerades nyligen i tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics och bygger på resultat från mätstationer i Malmö, Göteborg och Stockholm. Mätningarna visar att halterna av kväveoxider har sjunkit märkbart under perioden 1990–2015.

– Sammantaget innebär det här att vi har fått en bättre luftkvalitet i alla tre städer, vilket har lett till en förbättrad folkhälsa, och det går att uppskatta att medellivslängden har ökat med upp emot ett år. Det är främst tack vare minskade utsläpp från vägtrafiken, säger Henrik Olstrup, doktorand i atmosfärsvetenskap vid ACES, i ett pressmeddelande, från Stockholms universitet.

Publicerad 16 April 2018 15:26

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag