Västra hamnen: Gata stängs av för att stoppa buskörning

VÄSTRA HAMNEN.

Idag fattade trafiknämnden beslut om nya åtgärder för att komma till rätta med trafikproblemen i Västra hamnen. Dels ska Barometergatan stängas av så att det inte går att köra runt kvarteret vid Scaniaplatsen, dels ska torget vid Scaniaplatsen stängas av helt så att det inte går att köra in där alls med bilar.

Lokaltidningen Malmö har vid flera tidigare tillfällen skrivit om trafikproblemen i Västra hamnen under sommarhalvåret. Boende har berättat om fortkörning, så kallad cruising, felparkeringar och hotfullt bemötande från bilister som blivit tillrättavisade. Förra året provade gatukontoret att sätta ut tillfälliga farthinder på de värst drabbade gatorna. Efter att problemen dykt upp med oförminskad styrka under soliga dagar även den här våren har trafiknämnden nu beslutat om att ta det hela ett steg längre. Barometergatan ska stängas av, i närheten av korsningen med Kompassgatan och den öppna ytan vid Scaniaplatsen ska stängas av helt för biltrafik. Åtgärderna kommer att träda i kraft under den närmaste månaden och är tillfälliga.

– Man kommer att kunna köra bil till och från fastigheter, men inte köra runt kvarteret, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet.

Hur kommer det sig att ni beslutade om detta nu?

– Vi påbörjade en dialog med de boende under hösten där vi sa att vi ska prova olika metoder för att sänka farten och få bort dem som bara kör runt för att visa upp sig själva och sina bilar. Det blev också akut nu i helgen då vi fick många vittnesmål om hur förfärlig trafiksituationen var.

Andreas Schönström menar också att det är möjligt att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att få bukt med problemen. Därför har tjänstemännen på gatukontoret fått i uppdrag att komma med förslag till fler åtgärder, som ska avhandlas på trafiknämndens nästa möte i maj.

Västra hamnenbon Lotta Törner, som har varit en av de drivande krafterna i dialogen med Malmö stad, välkomnar åtgärderna.

– Vi är så oerhört lättade och glada över att beslutet är fattat och att den dialog vi haft mellan Gatukontor, politiker och Trafikgruppen fungerat. Vi ser detta som ett första steg och kommer att fortsätta att arbeta för att trygghets- och trafiksituationen i området ska bli så bra som möjligt. Jag tror också att den situation som uppstod i söndags, då de cruisande bilarna ringlade sig runt gångtrafik och gågatorna i en sådan mängd att till och med service- och utryckningsfordon hade svårt att komma fram, bidrog till ett snabbt beslut, skriver hon i ett mejl till Lokaltidningen Malmö.

Publicerad 10 April 2018 13:38