Politiker bjuds in till möte om bilfria gator

Hallå där!

Birk Andersson, medlem i organisationen Bilfria Gator Malmö, som anordnar ett politikersamtal den 9 april, klockan 18, på STPLN.

Vad har hänt inom organisationen på sistone?

– Vi har ändrat namn till från ”Bilfri innerstad Malmö” till ”Bilfria Gator Malmö”, för vi tycker att gator ska kunna göras bilfria överallt och det är lite svårt att definiera vad som är innerstaden. Vi har också lämnat in ett yttrande på en remiss om ändrad parkeringsnorm. Remissen handlar om en minskad parkeringsnorm vid nybyggen, men vi tycker inte att det löser problemen med bilar i centrum, där det inte byggs nytt. Där är bilfria gator ett bra alternativ.

Berätta om politikermötet.

– Vi ska börja med att diskutera Friisgatan som är ett bra exempel på en bilfrigata, även om det bara är det på sommaren. Där har det blivit fler uteserveringar och man har till och med haft yoga på gatan. Det är även två andra gator, Ängelholmsgatan och Claesgatan, som är aktuella för att bli sommargågator och vi vill veta vad politikerna tycker om det. Vi vill också veta varför det bara är på sommaren. Ett annat ämne som vi ska ta upp är plats och pengar. Bilparkeringar får mycket subventioner, bilister bär inte sina kostnader och tar också mycket plats. Ett tredje ämne är en attraktiv stad. Utan bilar blir staden mer grön, hållbar, bullerfri och barn- och djurvänlig.

Vad hoppas ni få ut av mötet?

– Vi vill veta vad politikerna tycker. Det är valår och om det är många personer i lokalen vill kanske politikerna sälja in sina budskap. Det blir intressant att se vilket parti som står närmast deltagare på mötet.

Hittills klara politiker är Andreas Schönström (S), Märta Stenevi (MP), Elisabeth Hellman (V), Louise Eklund (L) och Lisa Rydje (FI). Politiker från C och M tillkommer.

Fotnot. Bilfria Gator Malmö är en del av Naturskyddsföreningen Malmö.

Publicerad 29 March 2018 12:35

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag