Victoria Park ser möjligheter på Lindängen

LINDÄNGEN.

Den 1 mars tog Victoria Park över flera hus med 285 lägenheter på Kantatgatan. Numera satsar fastighetsbolaget på fastigheter i områden där de kan göra förändringar genom bosociala insatser.

– Vi köper inga fastigheter i färdigutvecklade områden, det är inte där vi vill vara. Utan vi vill vara i områden som behöver hjälp, säger Arben Latifi, bosocialt ansvarig på Victoria Park.

Victoria Park tog över husen på Kantatagatan 50–86 från fastighetsbolaget Willhem. Företaget som en gång i tiden startade i Kalkbrottet ändrade inriktning för fem år sedan, då de köpte 874 lägenheter på Herrgården i Rosengård. Numera arbetar Victoria Park med en ”värdeskapande modell med bosociala insatser” i de flesta av sina fastigheter runt om i Sverige.

– Fastigheterna ligger ofta i områden där det finns en viss social problematik och där vi kan göra verkliga förändringar. Det finns ett stort värde i det. Det lyfter området och höjer fastigheternas attraktionskraft. Traditionellt tar privata företag inte ett sådant ansvar, men det finns en affärsnytta i att ta en del av ansvaret. Om området blir bra är det också bra för oss, säger Arben Latifi.

Insatserna är riktade direkt mot de boende. Det kan gälla allt från läxhjälp till fritidsaktiviteter.

– Vi organiserar det inte själva, utan det är i samverkan med ideella föreningar i området. Här skulle det till exempel kunna vara provträningar för eller sommarläger hos BK Olympics, säger Arben Latifi.

Företaget skapar även arbetstillfällen i de områden där de äger fastigheter. Det är personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid som erbjuds anställning i upp till 18 månader som miljövärdar. Victoria Park har fem miljövärdar i Malmö och söker nu en sjätte på Lindängen. Dessutom söker företaget en bocoach på Lindängen, som arbetar relationsskapande med hyresgästerna.

– Förutom att de kommer in på arbetsmarknaden och får rutiner, är det väldigt bra för den personliga utvecklingen att få ett jobb. Både för självförtroendet och för den personliga utvecklingen, säger Arben Latifi

Victoria Park vill höja tryggheten i sina hus på Kantatgatan genom ”tags” till ytterdörrarna och bättre belysning. Fastigheterna kommer att renoveras enligt önskemål eller ”rullande rot”, det vill säga att de lägenheter som sägs upp kommer att genomgå en totalrenovering.

– En högre boendestandard lockar nya personer till området. Det blir ett lyft för hela området, säger Arben Latifi.

Publicerad 20 March 2018 09:46