Trafikforskare: En utmaning att bilar tar mycket plats

MALMÖ.

Framtidens utmaning när det gäller bilar i städer kommer kanske inte att gälla utsläpp, utan utrymme. Det tror trafikforskaren Michael Johansson.– Även om bilarna drivs av el eller gas så löser det inte den växtvärk som uppstår i många städer när de förtätas, säger han.

Lokaltidningen Malmö har i två tidigare artiklar belyst frågan om en bilfri innerstad. I den första la Birk Andersson från Naturskyddsföreningen i Malmö fram argument för och i den andra fick den moderate trafikpolitikern Petter Naef argumentera emot. Nu har turen kommit till trafikforskaren Michael Johansson att ge sin syn på saken. Han är teknologie doktor vid Lunds tekniska högskola och forskar nu inom miljöstrategi på Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Lokaltidningen lät honom kommentera några av ämnena som berörts i de tidigare artiklarna.

Trafiksäkerheten.

– Naturligtvis är olycksrisken kopplad till valet av fordon och transportmedel och den minskar om man separerar transportmedlen åt helt eller gör det helt bilfritt. Samtidigt kan det uppstå nya riskmoment med elcyklar, cyklister som cyklar i olika fart och nya transportmedel som airboards.

Miljöaspekten.

– I dagsläget, med all den utsläppsproblematik som finns, är miljön ett hållbart argument för en bilfri innerstad. Fler fordon i urbana miljöer påverkar luften negativt för dem som inte sitter i bilen. Samtidigt blir fordonen allt mer effektiva, bränslesnåla och lagstiftningen allt hårdare.

Ytan som bilarna tar i anspråk.

– Utifrån min forskning så är den stora utmaningen att dagens bilar tar mycket plats i staden. Att de står mycket stilla är heller ingen hemlighet. Det man bör fundera på är vilka mål man vill uppnå. Även om bilarna drivs av el eller gas så löser det inte den växtvärk som uppstår i många städer när de förtätas.

Hur handeln påverkas av en bilfri innerstad.

– Det är ett klassiskt argument som används både av dem som är för och emot en bilfri innerstad. Forskningen visar att en bilist kanske handlar för mer pengar än någon som går eller cyklar, eftersom det går att lägga in varorna i bilen. Den andra sidan av myntet är att utan bilar kanske det blir fler människor totalt i staden. De kanske handlar för mindre pengar var och en för sig, men den totala summan kanske blir större.

Vilka medel som är mest effektiva för att få människor att välja bort bilen.

– Kollektivtrafik är ett av många verktyg för att skapa incitament för bilfria städer. Alla har dock kanske inte tillgång till en kollektivtrafik som gör det enkelt och attraktivt att ändra sitt transportval. En sak som vi har tittat mycket på är bil- och cykeldelning. Det kanske inte är den ultimata lösningen, men en del av en palett av olika alternativ till att äga en egen bil själv. Det är många som nu jobbar med att flytta fokus från att se på bilen som en produkt till att se den som en tjänst.

Publicerad 20 March 2018 11:10