Geijersgatan stängs av

LIMHAMN

LIMHAMN. Geijersgatan stängs av för fordonstrafik med anledning av ett VA-arbete. Arbetet startar den 26 mars och beräknas vara klart den 6 april. Både gång- och cykelbana samt körbana påverkas av arbetet. Cyklister och bilister leds om via Limhamnsvägen – Packhusgatan – Magasingatan. Infarter till företag och verksamheter är tillgängliga.

Publicerad 20 March 2018 15:01