"Limhamns kyrka sticker ut på Twitter"

Församlingsherden bemöter kritiken om vänsterpolitiska tweets

LIMHAMN.

Limhamns kyrka får kritik för att sprida vänsterpolitiska budskap på Twitter.– Jag kan inte dra upp någon definitiv skiljelinje mellan politik och min kristna tro, säger Jonas Persson, församlingsherde i Limhamns församling.

Av
Markus Celander

Flera i personalen i Limhamns församling skriver inlägg på Twitter. Jonas Persson ansvarar för det som läggs ut. Grundhållningen är att de inte går emot kyrkans budskap, förklarar han.

– De ska inte vara förnedrande mot någon människa, eller direkt stötande.

I förra Lokaltidningen Limhamn menade etiklektorn, författaren och M-politikern Ann van der Heeg Heberlein att Limhamns kyrka utmärker sig genom att ofta twittra politiskt. Nu senast gäller det debatten om böneutrop. Limhamns kyrka twittrade: ”Böner som skrivs av t ex Svenska kyrkan på sociala medier är också ett slags böneutrop”.

Jonas Persson vill inte diskutera böneutrop, utan vill fokusera på Limhamns kyrkas twittrande kring aktuella samhällsfrågor.

– Kyrkans uppdrag är att verka för fred och att sprida berättelsen om Jesus Kristus. Och det gör vi genom att påpeka att det som sker i staden, det kan inte vi stå vid sidan av. Som kyrka är vi en del av staden, och vill vi ha fred i Malmö, så måste vi också vara en del av de samtal som sker.

Det som han menar blivit det stora problemet i sammanhanget är mediet i sig – Twitter.

– Det är ju inget samtalsforum, utan där handlar det om att vara kvick, snabb och att sticka ut. Det ska vara lite kul, lite vridet, och det förväntas ingen djupare analys. Så fungerar Twitter och vi har bestämt oss för att finnas på de arenor där diskussioner och debatter förs.

Ann van der Heeg Heberlein menar att församlingsmedlemmar som inte delar de politiska åsikter som uttrycks i tweeten riskerar att stötas bort – i stället för att vara en trosgemenskap blir Limhamns församling en politisk gemenskap, där det anses omoraliskt och okristligt att tycka att till exempel böneutrop är en dålig idé.

– Jag har ingen som helst erfarenhet av det. Det skulle vara en sak om Twitter var det enda vi höll på med, men det är en väldigt liten del av vårt utåtriktade arbete. Men som sagt, Twitter kan vara ett oresonligt medium, man ska uttrycka sig kortfattat och ofta ställs saker på sin spets. Men att vi skulle lämna Twitter på grund av det, det tror jag inte kommer att ske. Gör vi det så känns det som att vi slutar för att vi blivit skrämda, och det kan jag inte acceptera.

Jonas Persson medger dock att Limhamns kyrka sticker ut på Twitter, jämfört med andra församlingar.

– Tittar man på Twitterkonton från andra församlingar i Sverige så är de fruktansvärt tråkiga. Man somnar. Varför ska jag följa det här? De kan lägga ut ett bibelcitat rakt av utan kommentar, utan sammanhang, och det säger mig ingenting. Eller så är det inbjudan till gudstjänst klockan 11, varför man nu ska tala om för hela världen att man ska ha gudstjänst klockan 11.

– Jag skulle gärna se att fler kyrkliga konton hade lite humor och var lite roliga och tog lite plats, så att det händer någonting.

Var går skiljelinjen mellan politik och kristen tro?

– Jag kan inte dra upp någon definitiv skiljelinje där. Det är klart att min kristna tro påverkar min syn på politiken, därför att den i grunden handlar om hur jag ser på människor, och politik handlar ju i grunden väldigt mycket om människosyn.

Hur mycket påverkas ert twittrande av din bakgrund som aktiv i Vänsterpartiet?

– Allt påverkar. Men det påverkar nog mer att jag vuxit upp i en teologisk akademisk miljö med en far som var professor i teologi och att jag gått i kyrkan i hela mitt liv, sedan jag var liten pojke.

Vad har ni fått för reaktioner på ert twittrande från kyrkligt håll?

– Vi fick kritik för vår tweet om Anders Borg. Men det enda den handlade om var att vi som kyrka måste så mycket som möjligt ta ställning för den som är i underläge. Drevet gick mot Anders Borg, han var i underläge, och han är inte medlem i Svenska kyrkan. Vi ville då sprida idén om att samtal i Svenska kyrkan är öppet för alla, och dit kan man gå utan att bli dömd. Men det uppfattades som att vi raljerade kring det som hade hänt och att vi lämnade ut honom, men det var inte meningen, utan det var ju precis tvärt om.

Läs intervju med Ann van der Heeg Heberlein här.

Debatten om böneutrop tog fart nyligen då biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, ställer sig positiv till böneutrop efter att stiftelsen Växjös muslimer ansökt om att få ha böneutrop.

Debatten om böneutrop kan sammanfattas med att de som är positiva till det menar att det är samma sak som den kristna klockringningen, det vill säga en kallelse till bön.

Kritikerna menar att böneutropet är en bön i sig, som proklamerar att islam råder över området och att alla ska böja sig för islam – därför är böneutropet en uttalat religiös ceremoni i det offentliga rummet, och inkräktar därmed på religionsfriheten, som ju även innefattar rätten att slippa ta del av religiösa uttryck.

Limhamns kyrka tweetade: "Erbjudanden från Svenska kyrkan om samtalshjälp gäller också Anders Borg" efter att den förre moderate finansministern enligt uppgift gjort bort sig när han var full. Kritiken handlade om att Limhamns kyrka lämnade ut en person som de menade var i behov av samtalsstöd, för att göra en lustig, politisk poäng.

Publicerad 16 March 2018 15:18