Förslag om att utöka Husie mosse

HUSIE. Det finns ett medborgarförslag på Malmöinitiativet om att utöka Husie mosse österut. Förslagsställaren vill att området ska utökas med expempelvis ytterligare dungar av träd som björk, ek, bokskog och växter likt arboretumet i Bulltoftaparken. ”Slänten mellan Kvarnbyvägen och Husie mosse kan användas till detta istället för eventuell. kommande bebyggelse. Skapa gärna en hundrastplats (på östra delen) så alla lösspringande hundar kommer bort från parken.”, skriver förslagsställaren. Sista dag för att rösta på medborgarförslaget är den 4 augusti. Om förslaget får fler än 100 röster tas det upp i berörd nämnd i Malmö stad.

Publicerad 14 March 2018 00:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag