Förslag: förbjud matning av fåglar

Av
Per Ingridz

MALMÖ. Förbjud matning av fåglar på allmän plats, det är budskapet i ett medborgarförslag som har lämnats in till Malmöinitiativet. Så här skriver förslagsställaren:

”/…/ Detta med att "mata fåglar" med gammalt bröd, som folk smular sönder och drämmer iväg, ut i kanalerna och på en mängd andra ställen i sta´n, är ett jäkla ofog. Inte nog med att det inte är särskilt nyttig för fåglar att leva på bröd - det kan faktiskt få dem att svälta ihjäl - utan brödrester som ligger kvar på kajkanter och gator, är ju fest för råttorna i sta´n! Så, mitt förslag är att kommunen skyltar upp: "Förbjudet att kasta matrester i kanaler och på gatumark. Fåglar skall matas i/på fågelbord och ingen annanstans och då med för fåglar anpassad föda." Varför detta mitt initiativ idag? Jo, för att vi från vår balkong ofta ser människor som kommer med kassar och väskor fyllda med bröd, som smulas och kastas i kanalen och på marken utmed Södra Promenaden! /…/”.

Om förslaget får fler än 100 underskrifter kommer det att tas upp i berörd nämnd.

Publicerad 20 February 2018 21:30

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag