"Malmö stad bara flyttar runt problemet"

Limhamnbor frustrerade över parkeringssituationen

LIMHAMN.

I takt med att nya kvarter byggts har parkeringssituationen blivit allt sämre i gamla Limhamn. Det menar boende som Lokaltidningen Limhamn träffat.– Det byggs stora p-hus och underjordiska garage i de nya områdena, men det kostar att stå där. Därför ställer sig många gratis här framför våra hus, säger Håkan Rydlöv på Prångaregatan.

Av
Markus Celander

Prångaregatan kantas av ett tiotal gathus som ligger tätt ihop. Av dessa har två hus egen p-plats. Övriga parkerar på gatan. När de nu har turen att hitta en plats, vill säga.

– Problemen började för två år sedan, när folk började flytta in i de nya kvarter som byggts på det gamla industriområdet mitt emot oss. Absolut inget fel med bostäder, men där verkar inte finnas tillräckligt med parkeringsplatser, säger Håkan Rydlöv.

P-förbud råder klockan 8–18 på ena sidan av Prångaregatan. På den andra är det tillåtet dygnet runt. En annan boende på Prångaregatan, Conny Månsson, slår ut med armarna.

– Här blir helt igentäppt efter klockan 18, då är här fullt på båda sidor, säger han.

En personbil kan ta sig igenom då, om bilarna står parkerade kloss intill trottoarkanten, förklarar han.

– Men står någon lite slarvigt och snett går det inte att komma fram.

Ofta står bilar kvar på p-förbudssidan även efter klockan 8, något som gjort det svårt för sopbilen. Dessutom är det oroande med tanke på räddningstjänst, menar de.

– Vi hade samma problem då Dragörfärjan fanns. Då parkerade många här eftersom det var närmaste gratis parkeringsplats. Men sedan färjan försvann har det varit lugnt, fram till exploateringen tog fart, säger Håkan Rydlöv.

Nu får boende på Prångaregatan ofta söka parkeringsplats längre in i kvarteret.

– Konsekvensen blir att parkeringsproblematiken bara flyttas längre in i gamla Limhamn, konstaterar Håkan Rydlöv.

– Kommunen äger ju vår gata, och menar att de inte har något ansvar för parkeringssituationen här, utan att det är upp till varje fastighetsägare att lösa det bäst man kan, säger Conny Månsson.

– Men när nu kommunen exploaterar, så borde de väl tänkt på oss som redan bor här. Det måste ju vara vettigt för oss att fortsätta bo här. Vi måste ju kunna komma fram till våra hus, och ha möjlighet att parkera nära dem. Annars blir det ju svårt om man till exempel har grejer i bilen som ska bäras in i huset.

De påtalade de förväntade trafikproblemen för Malmö stad redan för några år sedan, i samband med planeringen av de nya områdena, berättar Håkan Rydlöv.

– Vi fick svaret att kommunen har en p-policy på 0,7 bilar per hushåll i de här nya områdena, och enligt deras prognos ska det finnas plats så det räcker.

Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik, miljö och trygghet, kommenterar i mejl:

”Vi håller på med en översyn av parkeringssituationen i Limhamn. Det kommer säkert att innebära att där det är gratis parkering idag, kommer det att kosta längre fram. Det stämmer att p-normen är låg i de nya områdena. Detta måste varje boende beakta innan de flyttar in.”

Publicerad 14 February 2018 07:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag