Förslag om bullerplank vid motionsspår

BULLTOFTA. Ett medborgarförslag om ett bullerplank längs motionsspåret i Bulltofta rekreationsområde har lämnats in till Malmöinitiativet. Förslagsställaren reagerar mot ljudet som kommer från Inre ringvägen och väg 11.

”Delar av motions- och gångvägen i Bulltofta rekreationsområde löper mycket nära Inre ringvägen och väg 11. Den ljudnivå som den tunga trafiken skapar främjar knappast rekreation och avslappning. Sätt upp ett bullerplank så att decibelnivån sjunker längs detta stråk. Buller skapar stress och som situationen är nu kan denna del av ett annars fint naturområde knappast kallas rekreationsområde”, skriver förslagsställaren.

Om förslaget får fler än 100 röster tas det upp i berörd nämnd i Malmö stad.

Publicerad 14 February 2018 09:48