Armsvett och mens tas upp i ny barnbok

"Vi är noga med att inte måla ut något som ett problem"

BULLTOFTA.

A som i armsvett, D som i döden, H som i hår, O som i oro och M som i mens. I boken ”Kroppens ABC” beskrivs det som kroppen har, gör och känner i alfabetisk ordning.

Eva Emmelin har skrivit ”Kroppens ABC” tillsammans med Linda Madsen, Lina Boozon Ekberg. De bor i olika delar av Sverige, men lärde känna varandra på ett Facebookforum för genusmedvetet föräldraskap för flera år sedan.

– Det började med en gruppdiskussion om hur man pratar om mens med sina barn. Sedan började vi skriva på en egen tråd om att vi borde skriva en bok om mens. Men hur skulle vi lägga upp det? Skulle det vara en saga eller faktabok?, säger hon.

Det blev en faktabok där mens är en av 28 saker som tas upp.

– Vi ville inte skilja så mycket på känslor och fysiska grejor utan istället ta ett helhetsgrepp om kroppen. Kroppen är både det du känner och det du gör med den. Vi har inte heller könskodat orden, utan skriver ”Det finns de har snippa och de som har snopp”.

Att lite oväntade saker, som tics och eksem, tagits med i boken är något som de har fått mycket beröm för.

– Att ha eksem är ganska vanligt. Det är inte alltid som det syns, men det kan vara jobbigt att ha och förklara vad det är. Vi är noga med att inte måla ut något som ett problem. Jojk är ett annat lite otippat ord, där vi velat lyfta in en minoritet som sällan syns i barnböcker, samer. I texten kopplar vi jojk till rösten, hur den fungerar, säger Eva Emmelin.

Fanns det något som ni skulle ha velat ha med men som inte kom med?

– Vi lekte med tanken på att ha med alkohol, eftersom barn kan möta påverkade människor i olika situationer. Men istället för ”whiskey” på bokstaven w blev det ”wienervals”.

Det tog tre år innan boken blev klar. Författarna träffades vid två tillfällen och resten sköttes via mejl och Facebook.

– Om man hade varit ensam att skriva boken hade den troligen inte tagit så lång tid, men samtidigt hade vi missat mycket. Genom att vara flera har vi kunnat få fler synpunkter och aspekter.

Den första upplagan av boken, som kom ut i höstas, sålde slut på tre månader.

– Det har gått över förväntan. Jag tror att det behövs fler barnböcker om kroppen, som tar upp andra saker än det rent anatomiska. Bokstäver är ju också något som barn är väldigt intresserade av under en period. Vår förhoppning är att förskolor och skolor ska använda sig av boken.

Publicerad 14 February 2018 00:00

Lokaltidningen Malmös nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag