Katarina efterlyser vegetation längs cykelväg

KRISTINEBERG.

Katarina Hudin cyklar varje dag från hemmet i Kristineberg till sitt arbete i centrala Malmö. Utan skyddande vegetation på cykelvägen längs väg 101 kan det dock bli en väldigt krävande cykeltur.

– Det är otroligt krävande rent fysiskt att cykla där eftersom det är så vindpinat. Det är bara åker, utan träd som minskar vinden. Det gör att man lätt drar sig för att cykla eftersom det ofta blir påfallande jobbigt, säger hon.

Katarina Hudin har därför lämnat in ett medborgarförslag på Malmöinitiativet om att någon typ av vegetation, som buskar och träd, ska planteras på båda sidor längs med sträckan.

– Då kanske färre personer skulle ta bilen och cykla istället, säger hon.

Jesper Nordlund, cykelsamordnare på gatukontoret, menar att man inte har prioriterat den här typen av cykelfrågor.

– Att bryta ned vinden längs med cykelvägen är inget som vi generellt arbetar med. Vi har jobbat med andra frågor som att bygga ut cykelnätverket, ordna bättre belysning, vägbeläggning och komfort.

Vindförhindrande åtgärder är inte heller ett vanligt framfört önskemål till gatukontoret. Han håller det dock inte för osannolikt att det är något som man skulle kunna arbeta med.

– Absolut, det är något som vi skulle kunna titta på framöver.

Fotnot. Det går att rösta på detta medborgarförslag till den 2 juli. Om förslaget får fler än 100 röster tas det upp i berörd nämnd.

Publicerad 13 February 2018 00:00